Informacija apie komisijas ir darbo grupes (jų veikla)

TAURAGĖS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO

NUOLATINIŲ KOMISIJŲ SĄRAŠAS

Numeruotų blankų inventorizacijos komisija;

Ilgalaikio materialiojo turto, biologinio turto, nematerialiojo turto, atsargų, policijos ginkluotės, dovanų įvertinimo ir nurašymo komisija;

Specialioji ekspertų komisija (SEK);

Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose aukcionuose organizuoti ir vykdyti komisija;

Ginklų tinkamumo naudoti nustatymo komisija;

Paimto, konfiskuotino turto, turto, į kurį nuosavybės teisės laikinai apribotos, daiktinių įrodymų, saugomų Tauragės apskrities vyriausiajame policijos komisariate Tauragėje, Gedimino g. 17, pripažinimo atliekomis ir naikinimo komisija;

Dokumentų ekspertų komisija (DEK);

Konvojavimo įskaitų laikymo komisija;

Degalų sunaudojimo normų nustatymo komisija;

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų ir valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo komisija;

Materialiojo turto viešo nuomos konkurso komisija;

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato materialinių pašalpų, tarnybinių butų skyrimo ir butpinigių mokėjimo komisija;

Priemokų Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, nustatymo komisija;

Tarnybinių ginčų komisija;

Atrankų į laisvas aukštesnes Tauragės apskr. VPK pareigūno pareigas komisija;

Tauragės aps. VPK karjeros valstybės tarnautojų ir pakaitinių valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisija;

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato skatinimo ir apdovanojimo komisija;

Etikos komisija;

Tauragės aps. VPK darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas;

Tauragės aps. VPK komisija kriminalinės žvalgybos specialiajai technikai nurašyti.

Atnaujinimo data: 2023-11-21