Projektas „Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastato Tauragėje, Gedimino g. 17, modernizavimas“

Projekto pavadinimas

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastato

Tauragėje, Gedimino g. 17, modernizavimas

Nr. 13.1.2-VIPA-T-113-02-0050

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir REACT-EU iniciatyvos lėšomis

Projekto veiklos: iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamas projektas Nr. 13.1.2-VIPA-T-113-02-0050 - Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastato Tauragėje, Gedimino g. 17, modernizavimas, baigtas. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos sudaryta komisija pasirašė statybos užbaigimo aktą. Pastato energinio naudingumo sertifikavimo ataskaitoje nurodyta, kad pastatui nustatyta C energinio naudingumo klasė. Pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. AD-0617-00029. Pagrindiniai techninio darbo projekto uždaviniai, suformuoti techninėje projektavimo užduotyje, atsižvelgiant į pastatui atliktą energinį auditą, pilnai realizuoti: apšiltinta pastato stogas, išorinės sienos ir cokolis, pakeisti langai ir lauko durys, modernizuotos šildymo, šalto vandens ir nuotekų sistemos, įrengti priešgaisrinės saugos įrenginiai. Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skyrus papildomą finansavimą, atnaujinta pastato apsauginė signalizacija ir praėjimo kontrolė, įrengtas pastato apšvietimas, sumontuotos lauko apsauginės langų ir durų žaliuzės. Bendras energijos sąnaudų sutaupymas 63,02 proc.

Bendra projekto vertė – 864 018,58 Eur, (iš jų: Europos regioninės plėtros fondo ir REACT-EU iniciatyvos lėšomis – 756487,79 Eur).

Projektas įgyvendintas – 2023 m. rugsėjo mėn.

____________________________

Atnaujinimo data: 2023-11-21