Projektas „Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastato Šilalėje, Struikų g. 5, modernizavimas“.

Projekto pavadinimas

Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastato

Šilalėje, Struikų g. 5, modernizavimas

Nr. 04.3.1.-VIPA-T-113-02-0035

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis

Projekto veiklos: iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamas projektas Nr. 04.3.1.-VIPA-T-113-02-0035 - Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastato Šilalėje, Struikų g. 5, modernizavimas, baigtas. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos sudaryta komisija pasirašė statybos užbaigimo aktą. Pastato energinio naudingumo sertifikavimo ataskaitoje nurodyta, kad pastatui nustatyta C energinio naudingumo klasė. Pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. AD-0283-01733. Pagrindiniai techninio darbo projekto uždaviniai, suformuoti techninėje projektavimo užduotyje, atsižvelgiant į pastatui atliktą energinį auditą, pilnai realizuoti: apšiltintos pastato išorinės sienos ir cokolis, perdanga į nešildomą palėpę, pakeisti langai ir lauko durys, rekonstruotas šilumos punktas, modernizuotos šildymo, karšto vandens, šalto vandens ir nuotekų sistemos, įrengti priešgaisrinės saugos įrenginiai. Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skyrus papildomą finansavimą, atnaujinta pastato apsauginė signalizacija ir praėjimo kontrolė, įrengtas pastato apšvietimas, įrengti evakuaciniai laiptai iš sporto salės, sumontuotos lauko apsauginės langų ir durų žaliuzės, aplink pastatą įrengti lietaus nuotekų šalinimo ir drenažo tinklai. Bendras energijos sąnaudų sutaupymas 68,07 proc.

Bendra projekto vertė – 1 109 661,08 Eur, (iš jų: Europos regioninės plėtros fondo lėšomis – 924534,59 Eur).

Projektas įgyvendintas – 2023 m. rugsėjo mėn.

____________________________

Atnaujinimo data: 2023-11-21