Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešojo nuomos konkurso sąlygos

Data

2018 11 09

Įvertinimas
0
Silales RPK.png

1. Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – Tauragės aps. VPK), Gedimino g. 17, Tauragė, juridinio asmens kodas - 190453332.

2. Nuomojamas turtas:

2.1. Tauragės aps. VPK Šilalės rajono policijos komisariato administracinio pastato (unikalus numeris 8798-9000-5014) – 263,71 kv. metro patalpoje Nr. 135, Struikų g. 5, Šilalė ir 15,37 kv. metro patalpoje Nr. 99, Struikų g. 5, Šilalė

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu ir Lietuvos Respublikos vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės materialiojo turto nuomos“, šių sąlygų 2 punkte nurodytų patalpų plotus viešo nuomos konkurso būdu Tauragės aps. VPK nuomoja nekilnojamą turtą - sporto salę.

4. Pradinis turto nuompinigių dydis:

4.1. Struikų g. 5, Šilalė, 263,71 ir 15,37 kv m – 2,39 Eur. (be PVM) už 1 val.;

5. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 dienos (jeigu tai ne darbo diena - iki kitos po jos einančios darbo dienos) pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.

6. Nuomininkas, nesumokėjęs nuompinigių pagal šių sąlygų 5 punkte nurodytus terminus, moka 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Mokėtina delspinigių suma pateikiama kito mėnesio sąskaitoje už nuomą.

7. Turto nuomos terminas – nuo 2018 m. gruodžio 1 d. iki 2019 m. balandžio 30 d., turtas perduodamas ir priimamas per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo.

8. Konkurso dalyvių registravimas vyks Tauragės aps. VPK, 214 kab. II aukšte, Gedimino g. 17, Tauragė, atsakingas asmuo: Ieva Pudžemienė, tel. Nr. 870065023, el. p. ieva.pudzemiene@policija.lt. Registracija vyks nuo 2018 m. lapkričio 20 d. (nuo 8.00 val. iki 17.00 val.) iki 2018 m. lapkričio 21 d. (nuo 8.00 val. iki 11.00 val.).

9. Konkurso dalyvių pradinio įnašo dydis dėl:

9.1. Tauragės aps. VPK Šilalės rajono policijos komisariato patalpos 279,08 kv. m, Struikų g. 5, Šilalė, – 114,72 Eur;

Pradinis įnašas turi būti sumokėtas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu, pavedimu į Tauragės aps. VPK sąskaitą Nr. LT757044060007823544, AB SEB bankas, banko kodas 70440. Registruojantis būtina pateikti pradinio įnašo sumokėjimą patvirtinantį dokumentą (mokėjimo pavedimo ar banko sąskaitos išrašo kopiją).

10. Nuomojamo turto apžiūra vyks:

10.1. Šilalėje, Struikų g. 5, atsakingas asmuo už turto apžiūrą: Tauragės aps. VPK Aptarnavimo skyriaus ūkvedys Gintautas Daujotis, tel. Nr. 869814613, el. p. gintautas.daujotis@policija.lt, 2018 m. lapkričio 13-14 dienomis, nuo 8.00 val. iki 17.00 val.;

11. Komisijos posėdis vyks Tauragės aps. VPK , Gedimino g. 17, Tauragė, 2018 m. lapkričio 21 d. 11.00 val.

12. Konkurso dalyviai iki 2018 m. lapkričio 21 d. 11.00 val. pateikia šių sąlygų 8 punkte nurodytam asmeniui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas. Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

12.1. paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

12.2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;

12.3. pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

12.4. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;

12.5. paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.